رئوف رحیمی

مشاور و توسعه دهنده کسب وکار
مشاوره شغلی و راه اندازی کسب وکار و برگزار ی کارگاه های تخصصی در حوزه کار آفرینی ، منتورینگ، تحلیل سیستم های مدیریت کسب وکار، مشاوره به مدیران سازمانی در حوزه کارآفرینی سازمانی ، مشاوره سرمایه گزاری و همچنین مشاوره تخصصی در زمینه راه اندازی مراکز تفریحی

تحصیلات

کارشناسی ارشد کارآفرینی کسب و کار جدید از دانشگاه علم و صنعت تهران

ارائه آموزش های مدیریتی به مدیران کسب وکار

ارائه راهکارهای دیجیتال برای توسعه کسب وکار

راه اندازی سیستم های مدیریت بعد از راه اندازی مراکز تفریحی

ارائه مشاوره شغلی

عارضه یابی و ارزیابی کسب و کار

برگزاری کارگاه های انگیزشی

سوابق پیشین

1 معاون اشتغال و خودکفایی استان کردستان 1376-1393
2 مدرس کارگاه های مرتبط با توسعه تجارت و کارآفرینی 1393
3 ایده پرداز و مجری اولین مرکز مانیتورینگ در ایران 1393
4 معاون پارک علم و فناوری استان کردستان 1393 - 1394
5 مدیر مرکز مشاوره آرکا پشتیبان غرب 1394
6 کارگزار توسعه اشتغال استان کردستان 1395 - 1396
7 مشاور عالی کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری 1397
8 داور کمیته ارزیابی مرکز رشد 1397
9 عضو اتاق فکر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 1397
10 رئیس هیئت شناسایی و ارزیابی بر راهبران شغلی 1397
11 مشاور راه اندازی شهربازی 1397
12 عضو شورای سیاست گزاری مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1398
13 عضو شورای مرکز رشد دانشگاه کردستان 1398
14 سخنران همایش کارآفرینی کشور 1399

نمونه کارها

  • رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی مقابل کووید-19 در محیط کسب و کار طلایی جهت فروش دستگاه های شهربازی در حال اجرا است.
  • Label