نام شهربازی :
شهربازی الماس
نام شهر و استان :
طبس، خراسان جنوبی
متراژ شهربازی :
550 متر مربع
تعداد دستگاه ها :
36 دستگاه سالنی
مسئول شهربازی :
آقای بخشی