پروژه ها

احداث شهربازی

لیست شهربازی های سرپوشیده ساخته شده توسط گروه طلایی

گروه شهربازی سازان طلایی پروژه های زیادی در احداث شهربازی سرپوشیده در سطح ایران دارد که بخشی را برای شما در این قسمت قرار دادیم که با کلیک بر روی نام هر پروژه تصاویر آن هم به نمایش در خواهد آمد.

در ساخت شهربازی سرپوشیده باید تمامی اصول طراحی شهربازی را  در نظر گرفت و به مواردی از قبیل جانمایی شهربازی ، هزینه ساخت شهربازی و خرید وسایل شهربازی سرپوشیده متناسب با فضا و ارتفاع آن مکان انجام داد.

شهربازی سرپوشیده

شهربازی سازان طلایی