دی 07, 1401

خرید تجهیزات خانه بازی کودکان + لیست وسایل

تجهیزات خانه بازی کودکان شامل استخر توپ، تاپ و سرسره، استخر شن، ترامپولین و وسایل بازی مدرن می‌شود. برای خرید تجهیزات خانه کودک سرپوشیده با شماره 01144204223 تماس بگیرید.

آبان 13, 1400

خانه بازی کودک دقیقاً چیست؟

خانه بازی کودک، که با نام‌های خانه‌ی اسباب بازی و یا خانه‌ی بازی کودک هم شناخته می‌شود، یک مرکز مراقبت موقت از کودکان است. خانه‌های بازی در

آبان 13, 1400

شهربازی روباز یا فضای باز

شهربازی رو باز یا فضای باز به شهربازی هایی گفته می شوند که محدودیت حجم و ارتفاع ندارند. در این شهربازی ها دستگاه هایی که استفاده می شوند

شهربازی سازان طلایی