تیم شهربازی سازان طلایی

با تیم طلایی آشنا شوید

گوهر گودرزی لاریجانی

گوهر گودرزی لاریجانی

مدیریت کارخانه و مدیر بازرگانی خارجی
فلورا سیفی

فلورا سیفی

واحد مالی
مصطفی حمزوی

مصطفی حمزوی

واحد برق و الکترونیک
مریم طبری

مریم طبری

واحد فروش
ندا جوان

ندا جوان

واحد R&D
گل نساء زارع

گل نساء زارع

واحد فروش و ادمین فضای مجازی
زهرا رضوانی

زهرا رضوانی

واحد مالی
حمید اسدی

حمید اسدی

واحد انبار
ابراهیم عسگری

ابراهیم عسگری

واحد برق و الکترونیک
سعید طبری

سعید طبری

واحد برق و الکترونیک
علیرضا رضانژاد

علیرضا رضانژاد

واحد برق و الکترونیک
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

واحد فنی و مونتاژ
رضا شیروانی

رضا شیروانی

واحد IT و کد نویسی
شهربازی سازان طلایی